Bugun...

SEÇİMLERE İTİRAZ VE SÜRECİ İ
Tarih: 10-04-2019 10:01:00 Güncelleme: 10-04-2019 10:01:00


   31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara gibi metropollerde uzun bir aradan sonra seçimleri kaybeden AKP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar ve buna bağlı olarak neredeyse tüm sandıkların tek tek sayılmaya başlanması, seçimlere itiraz usulü ve süreci hakkında vatandaşta merak uyandırdı.
   Bir önceki yazımda demokratik seçimlerin temel prensiplerine değinmiştim. Gelinen süreçte bu yazımın önemi daha da iyi anlaşılmaktadır.
   298 sayılı Seçim Kanunu'nun 110 ve devamı maddelerinde seçimlere itiraz ve şikâyetler düzenlenmiştir. Anılan Kanun'un 128 inci maddesinde sandık kurulu kararlarına ve tutanaklara itiraz hususu düzenlenmiştir. Buna göre sandık kurullarının kararları, oyların sayım ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri aleyhine oy verme gününden sonraki salı günü saat 15.00'e kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına yazılı olarak itiraz olunabilir. İlçe seçim kurulu ise söz konusu itirazları en geç itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00'ye kadar karara bağlar. İlçe seçim kurulunun kararı itirazın reddi yönünde olursa bu karara karşı bir gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. Bunun üzerine il seçim kurulunun iki gün içinde itiraz konusu hakkında karar vermesi gerekmektedir. Nihayet il seçim kurulu kararına karşı üç gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) itiraz edilebilir. İtiraz üzerine YSK'nın, yine üç gün içinde karar vermesi gerekmektedir.
  Anayasa'nın 79 uncu maddesine göre YSK'nın kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağından YSK'nın bu hususta vereceği karar, artık kesin karardır. Zira YSK, üyeleri Yargıtay ve Danıştay'ın kendi üyeleri arasından seçtikleri isimlerden oluşan, seçimlerin genel yönetimi ve yargısal denetimi görevini yerine getiren karma egemen üst yargı merciidir. Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşan YSK üyelerinin altısı Yargıtay'ca, beşi Danıştay'ca belirlenmektedir. Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış dört siyasi parti ve/veya TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler YSK'da bir asıl bir yedek üye bulundurabilir. Bu temsilciler Kurul'un bütün çalışmalarına katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Hâlihazırda YSK'da temsilcisi bulunan siyasi partiler AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'dir.
   İtirazlar hakkında son inceleme ve karar merci olan YSK, 11-12 Nisan'da kesin kararını verdikten sonra seçilen isimlerin belediye başkanlıkları kesinleşmiş olacak. Geçmiş seçimlerdeki karar ve uygulamaları dikkate alındığında itiraz ve şikâyetler hakkında son derece tartışmalı kararlar veren seçim otoritelerinin, özellikle de YSK'nın bu sefer kamu vicdanında derin yaralar açmayacak, adil ve objektif kararlar vermesini temenni ediyoruz.Bu yazı 5767 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI